5 de set. 2013

comunicat de la PUDUP referent a la inauguració del curs universitari català 2013/14


DECLARACIONS DE LA PLATAFORMA UNITÀRIA EN DEFENSA DE LA UNIVERSITAT PÚBLICA (UdG)

Inauguració del curs acadèmic 2013-14 del sistema universitari català 
UdG – 6 de setembre del 2013 

En els darrers temps, es va fent evident la desvalorització i el desmantellament d’allò públic, 
del sistema de serveis i recursos per atendre al conjunt de la població (sanitat, educació, 
serveis socials, cultura, etc.) i amb ell, la universitat n’està patint una transformació estructural 
que posa en suspens el dret a l'educació pública de les properes generacions. 
El canvi de model universitari limita la possibilitat d'accedir als estudis universitaris. En una 
societat del coneixement on la formació no només és requisit indispensable per poder 
incorporar-se al mercat laboral sinó també per al desenvolupament d'una ciutadania crítica, 
les polítiques universitàries que s'estan aplicant tendeixen a convertir en un privilegi l'accés a 
aquesta formació. Segons dades de l’Observatori del Sistema Universitari, els preus han 
experimentat 3 modificacions en 6 anys, de manera que l’efecte combinat dels canvis de plans 
d’estudi i les successives modificacions del sistema de preus han encarit entre un 69% i un 
291% el preus dels estudis universitaris en termes reals (és a dir, un cop descomptada la 
inflació). Al mateix temps, en el curs 2012-13 el nombre d'estudiants amb beca s’ha reduït en 
2000. Només un 54% dels estudiants que sol·liciten beca a Catalunya l'acaben rebent, i les 
beques arriben molt tard. A més, aquest mateix curs 2012-13 la Generalitat calculava que uns 
2.200 estudiants universitaris no abonarien la matrícula, el doble que fa 4 cursos. Aquesta és la realitat universitària catalana. 
La conjuntura econòmica, en la que s'exigeixen retallades en el sector públic, s'està fent servir 
també per reduir el finançament públic de la Universitat. Aquestes retallades estan 
precaritzant les condicions de treball tant del personal docent i investigador com del 
d'administració i serveis i, en molts casos, en provoquen el seu acomiadament. Les 
conseqüències d'aquest desmantellament repercuteixen directament en la qualitat dels 
serveis. Durant els últims tres cursos acadèmics (2010-2013) s´ha produït una gran davallada 
del nombre de professorat a les universitats públiques catalanes, també de personal interí 
d’administració i serveis i s´han reduït substancialment els ajuts de recerca. Globalment han 
empitjorat les condicions de treball per a tots. 
Les progressives reformes universitàries estan impulsant un model de governança de la 
Universitat que hibrida el model empresarial amb el model de gestió pública. Aquesta 
hibridació s'ha traduït en una manca de transparència en la gestió que no és conseqüent amb 
una institució de caràcter públic. L’educació superior no s’hauria de regir pels criteris de dèficit i benefici: el coneixement i la ciència van més enllà de l’oferta i la demanda, són un dels 
fonaments de la societat moderna. En el model universitari l´esperit crític hauria de prevaldre 
per sobre dels interessos mercantilistes i privatitzadors. 
La universitat regida per criteris empresarials, abocada a la formació en competències tècnicopràctiques, a l’esmicolament de continguts i a la recerca purament acreditativa tindrà efectes molt negatius en el futur: s’en veuran afectades les capacitats de pensament reflexiu i el domini d’allò global, la llibertat de recerca i de pensament i, en definitiva, les pròpies 
capacitats per a l’exercici de la democràcia. Malgrat tot, una vegada més s’imposa la mentalitat tecnocràtica i empresarial en el funcionament de la universitat. El canvi de model es va fent evident. Avui es fa la inauguració del curs acadèmic 2013-14 del sistema universitari català, pràcticament sense difusió i en bona part d’amagatotis, sense els estudiants (molt d’ells encara s’han de matricular) i sense la gran majoria dels treballadors de la universitat (professorat i personal d’administració i serveis). No hi falten però, polítics i empresaris!